Jäsenyys

Seuraan liittyminen

Seuran jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka on uskollinen lailliselle yhteiskuntajärjestykselle ja joka sitoutuu noudattamaan seuran, SAL:n sekä soveltuvilta osin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Jäseneksi aikovan on täytettävä jäsenhakemus ja palautettava se lajikerhon kautta seuran hallitukselle. Anomuksessa on oltava kahden suosittelijan allekirjoitus. Ennen seuraan liittymistä on hyvä käydä tutustumassa toimintaan sopivan lajikerhon radalla, josta saat myös suosittelijat mahdolliselle jäsenyydelle. Suosittelijoiden tulee olla johtokunnan tai lajikerhojen vetäjien tuntemia seuran jöseniä.

Kerhojen nuorisotoiminnasta saat tietoa lajilerhojen vastuuhenkilöiltä tai lajikerhojen omilta sivuilta.

Jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Vuoden 2023 jäsenmaksut:

  • Aikuiset 80 €
  • Nuoret (alle 20 vuotiaat) 40 €
  • Liittymismaksu 150 €

Liittymismaksua ei peritä seuraan liittyviltä alle 20-vuotiailta henkilöiltä. Seuran kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä seuran jäsenmaksua.

 

Seurasta eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut seuran sääntöjen edellyttämät velvoitteet toimintavuoden loppuun asti.

PDF-tiedostojasenanomus_PHA.pdf (26 kB)
PHA:n jäsenhakemuslomake