Osmonmäen ruutivuoroista

Tietoa Osmonmäen väestönsuojan ("Luolan") ruutivuoroista.

 

- Luolassa on 25 metrin ja 50 metrin radat. Ampumapaikkoja on vastaavasti 7 ja 8.
- Vuorot sisäkaudella, eli lokakuu - huhtikuu (1.10. - 31.4.).
- Luolan vuorot ovat PK-kerhon jäsenten vapaassa käytössä, mikäli kerhon ratamaksu on maksettu. Lue lisää.
- Luolan asioista keskustellaan Luolamiehet- WhatsApp-ryhmässä.
- Osmonkallion ruutivuoroista vastaa Kimmo Pyhältö (kimmo.pyhalto (ät) gmail.com).

Mitä voi ampua ja millä?


25 metrin rata

- 25 m radalla ammutaan .22 LR kaliiperin pistooleilla.
- Ammuntaohjelma sisältää urheilupistoolin tarkkuus- ja pikaosion (5+30 laukausta / osio), kestoltaan alle 1,5 tuntia.

50 metrin rata

- 50 m radalla ammutaan lähinnä .22 LR kaliiperin kiväärillä ja vapaapistoolilla.
- Ammuntaohjelma on vapaampi kuin 25 m radalla, mutta periaatteena hallittuja, tähdättyjä yksittäislaukauksia.

- 50 m radalla voi ampua myös 9 mm pistoolilla, mutta koska 50 m ampumamatka ajaa aina lyhyempien matkojen yli, 9 mm ampujat saattavat joutua väistämään. Tästä tarkemmin myöhempänä.
- Edellä mainittuun voidaan kokeilla jonkinlaista vuoron sisäistä jaottelua, jotta kaikki pääsisivät ampumaan. Ajatuksena on alustava jaottelu ajan mukaan, jota täydennetään kommunikoimalla Luolamiehet- WhatsApp-ryhmässä. Vuoron pituus on syksystä 2023 alkaen kaksi tuntia, joten kahta erillistä erää ei enää ole. Tämä alleviivaa kommunikaation tärkeyttä Luolamiehet-ryhmässä. Näin olisi paras mahdollisuus välttyä päällekkäisyyksiltä ja saada homma sujumaan jouhevasti. On ollut kertoja, jolloin 50 m radalla ei ole ketään, jolloin ammunta 25 m matkalta voitaisiin aloittaa jo kello 17.

- TÄRKEÄÄ: Riippumatta edellä mainituista sopimuksista, 50 metrin radalla 50 metrin matka on aina etusijalla. Tämä on määritelty luolan toimintasäännöissä. Tämän vuoksi 25 metrin matkalta ampuvat väistyvät aina, kun 50 metrin matkalle tulee joku ampumaan. Näin, vaikka lyhyemmän matkan ampujat olisivat tulleet paikalle ensin ja vaikka asiasta olisi sovittu Luolamiehet-ryhmässä.
- Asiaan on tulossa helpotusta, kun ruutipuolen parannusohjelma saadaan päätökseen (toivottavasti vuoden 2023 puolella): Kun ruuti- ja jousipuolten välinen seinä, sekä 25 m radan oikea sivu saadaan eristettyä kunnolla, voi myös lyhyemmällä radalla ampua isommilla kaliipereilla.

Koska?


- Yleisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 18-20.
- Ammunta alkaa tuolloin, eli paikalla kannattaa olla jo aiemmin, noin 17:50.
- Sisälle luolaan pääsee varmasti noin 19:30 asti. Mikäli luolaan jää väkeä, ovi aukeaa myöhemminkin.
- "Luvattomien ammunta" on edellä mainittujen aikojen puitteissa, erikseen sovittuna.

Kuinka?


Ampujat, joilla on ruutiaselupa/oma ase

- Saapuminen luolalle ennen harjoitusvuoron alkua.
- Ulko-oven viereisessä seinässä on Ruuti-nappi, jota painamalla ruutiradan valvoja näkee ampujan, voi keskustella tämän kanssa ja päästää sisälle.
- Ulko-oven lukko pitää melko pienen äänen auetessaan, joten kannattaa olla tarkkana.

Ampujat, joilla ei ole ruutiaselupaa/asetta

- Luolaan ampumaan pääseminen on rajoitetumpaa kuin ilma-aseradalla.
- Ammunnan valvoja on vastuussa ampujista ja hän tekee lopulta päätöksen siitä, kuka radalle pääsee.
- Kaksi sääntöä yhdessä/erikseen määrittelevät raamit pääsylle:

1. Kuinka hyvin ruutiammunnan valvoja tuntee henkilön ja tämän taustat? Tämä pelkästään saattaa riittää radalle pääsemiseen.

2. Mikäli tuntemusta ei ole tai se on heikko, niin tarvitaan seuraavat, molemmat tiedot:

- Aktiivinen harrastuneisuus osoitettuna tunnetun valvojan allekirjoittamalla ampumapäiväkirjalla. Aktiivinen harrastuneisuus tarkoittaa 10 käyntikertaa ilma-aseradalla viimeisen puolen vuoden aikana. Ampumapäiväkirjan sijaan, mahdollisuuksien mukaan myös peltokadun yleinen ammuntapäiväkirja saattaa riittää.

- Peltokadun ilma-aseradan valvojan, tai hyvin tuntemani ampujan suositus.

- Kun ammunnan valvoja on saanut suosituksen, sovitaan päivä, jolloin voi tulla ampumaan. Mikäli halukkaita on paljon, aikaa ei välttämättä saa heti seuraavalle viikolle, koska kerralla radalle otetaan 1-2 tutustujaa.
- PK-kerhon jäsenille opastus, aseet ja taulut liittyvät vuosittaiseen ratamaksuun.
- Mukaan kannattaa ottaa ampujanlasit (jos tarvitsee) ja kuulosuojaimet, joskin myös luolalla on kuulosuojaimia.
- Kivääriampujien varusteita kuten takkia ei luolalla ole. Yleensä tutstumiskerralla näitä ei vielä tarvita.